Soul coaching

- Vraag je wel eens af waarom je hier bent? 

- Voel je ook dat er iets meer is maar dat je er geen vat op krijgt wat dat dan is? 

- Frustreert het je om zoveel lijden in de wereld te zien? 

- Voel je soms wanhoop dat je leven zo moeilijk is?

- Heb je wel eens het gevoel dat je veilige routineleven je weinig zingeving brengt? 

- Besef je dat je je spiritueel potentieel niet benut? Of zelfs niet weet dat je dat hebt?

- Voel je je soms nietig in deze grote wereld?

"Life sucks and then you die" is één van de meest cynische uitspraken die ik al gehoord heb. Niet echt om blij van te worden en al zeker niet motiverend om je leven volop te leven. Maar klopt dit? Geloof je echt dat we hier niets te doen hebben? Dat we hier gewoon komen om geboren te worden en te sterven? 

Ik geloof dat elke mens een zielsmissie heeft, geïncarneerd is met een doel: bepaalde ervaringen opdoen en specifieke lessen leren. 

Onze ziel bepaalt de te leren lessen en plant ons leven en dan is het aan ons ego of onze persoonlijkheid om tijdens de incarnatie te achterhalen wat deze lessen zijn, als je daarvoor kiest... 

Kies jij de rode of de blauwe pil?

In de film 'The Matrix' krijgt Neo de keuze tussen ontwaken en loskomen van de matrix (de rode pil) of in de matrix blijven (de blauwe pil). Wij hebben een gelijkaardige keuze.

Kies jij de blauwe pil? Dan kies je de makkelijke weg en leef je op automatische piloot. Makkelijk staat hier niet gelijk aan 'minder lijden' voor alle duidelijkheid! Breinonderzoek toont aan dat we 95% van de tijd op routine en automatismen leven dus dat is onze default als mens. 

Of kies je voor de rode pil? Dan ontwaak je uit de illusie en zoek je naar alles wat je persoonlijk werk helpt zodat je stap voor stap de te leren lessen die je ziel gepland heeft, ontrafelt. Beetje bij beetje openbaart je zielsmissie. Het uiteindelijke doel is dat je maximaal leeft volgens je intuïtie. Dan sta je in contact met je Hogere Zelf dat je begeleidt om je geplande pad ook effectief te bewandelen in dit leven. 

Het is makkelijk om raad te vragen aan een medium of een astroloog. Kan leuk zijn maar dat zie ik niet als voldoende om bewust te leven. Het uiteindelijke doel is dat jij in contact staat met je gidsen en je ziel zodat jij zelf weet wat je te doen hebt in het moment.

 

Om op dat punt te komen, hebben we heel wat egolagen weg te werken. Ik werk vooral met het Enneagram omdat dit model naar mijn ervaring het snelst een overzicht geeft van de persoonlijkheidsstructuur en de obstakels. Het geeft als het ware shortcuts om door de lagen persoonlijkheid te werken.

Er is nog een belangrijk voordeel: de levenslessen zijn ‘geprogrammeerd’ maar hoe we erop reageren, is afhankelijk van onze persoonlijke maturiteit. Hoe gezonder ons ego is, hoe makkelijker we ons door deze levenslessen slaan en de tests doorstaan. En we genieten meer van het leven omdat we minder lijden.

Alleen jij kan je levensmissie vervullen

maar je staat er niet alleen voor.

 

Ik sta je graag bij zoals ik al veel mensen de laatste tien jaar individueel begeleid heb op spiritueel vlak.

 

Naast individueel werk hebben we ook allemaal collectief werk te doen. Tijdens de Reis naar je Ziel kan je kennismaken met gelijkgestemde zielen zodat je ook een spirituele groep hebt om je collectieve zielenwerk te doen. 

Hoe gaat Soul Coaching praktisch te werk?

We vertrekken altijd vanuit zaken waar je tegenaan loopt in het moment. Daar zit immers je pijn op dat moment en geeft het meeste motivatie voor verandering. Tijdens de sessie, voel ik mijn Hogere Zelf verbinden met jouw Hogere Zelf zodat ik op heel intuïtieve manier informatie doorkrijg. Dit kan informatie zijn over een zielscontract, een vorig leven, een levensthema,... Vervolgens is het aan de klant om te voelen hoe deze informatie resoneert. Meestal observeer ik onmiddellijk reacties zoals rillingen of tranen waardoor ze zelf onmiddellijk voelen dat 'dit klopt'.

 

Soul coaching sessies gaan door in Aartselaar of via Zoom en duren ongeveer 2 uur per sessie. Vaak combineren klanten een soul coaching met een energetische heling op het einde. Ik volg jouw proces. Ik bepaal dus geen minimum aantal sessies op voorhand. Jij bepaalt of en wanneer je terugkomt om verder te werken.

Wat win je erbij?

  • Inzichten waardoor je lijden betekenis krijgt. Hierdoor wordt het draaglijker.

  • Je krijgt meer zicht op het proces waar je doorgaat zodat je sneller beseft dat er licht is aan het einde van de tunnel. Je ziet op welke manier het transformatiepijnen zijn en net zoals na een operatie, weet je dat je achteraf beter zal zijn. Dit vertrouwen helpt je door de moeilijke tijd. Minder weerstand tegen de pijn maakt ook dat je sneller door de pijn geraakt. 

  • Je krijgt een breder kader waardoor je meer zingeving ervaart. Niets gebeurt zomaar. We zijn hier niet 'zomaar'. Je leeft volgens je zielsmissie.

  • Hoe meer egolagen je wegwerkt, hoe meer je leert te leven vanuit je ware kern, je ziel. Dit maakt dat je meer trouw kan blijven aan jezelf. 

  • Je leeft intenser, in alle opzichten. Je ervaart momenten van pure 'bliss', pijn en verrijzenis als een feniks.