Soul coaching

Tijdens deze sessies focussen we op de samenwerking van het ego en de ziel. Deze twee processen zijn verweven. Door ze samen te beschouwen, krijgen we een completer beeld van ons ontwikkelingsproces. We vinden ook meer zingeving aangezien we ons lijden kunnen plaatsen in het groter geheel. 

Wanneer ik ego zeg, verwijs ik naar het defensiemechanismes die we leren hanteren in de loop van ons leven. Wat zijn onze basisangsten? Wat zijn onze grootste troeven om de obstakels en uitdagingen in het leven te overstijgen? Ik werk vooral met het Enneagram omdat dit model volgens mijn ervaring het snelst een overzicht geeft van de persoonlijkheidsstructuur.

Wanneer ik ziel zeg, verwijs ik naar onze Essentie, het deel in ons dat de dood van het fysieke lichaam overstijgt. Het is een innerlijke vlam die niet uitgeblazen kan worden. Het is het goddelijke stuk in onszelf. Elke ziel volgt een zielenreis en wordt geconfronteerd met bepaalde thema’s: angst, schuld, schaamte, rouw, leugens en illusies. 

Sommige uitdagingen of veranderingen in ons leven kunnen niet verklaard worden aan de hand van de ontwikkeling van ons ego. Wanneer we daarnaast ook rekening houden met de reis van de ziel, vinden we bijkomende inzichten en betekenis.

Persoonlijk geloof ik dat we onze levenlessen kiezen voordat we incarneren. Bij deze keuze houden we rekening met welke ervaringen onze ziel wenst in het komende leven. We kiezen onze ouders, de omgeving en de persoonlijkheid die ons zullen helpen om zoveel mogelijk te ervaren. De levenslessen zijn dan ook te begrijpen wanneer we meer zicht krijgen op wat je ziel wou ervaren tijdens deze incarnatie. De levenslessen zijn ‘geprogrammeerd’ maar hoe we erop reageren, is afhankelijk van onze persoonlijke maturiteit. Hoe gezonder ons ego is, hoe makkelijker we ons door deze levenslessen slaan en de tests doorstaan.

 

Soul coaching gaan door in Aartselaar of via Skype en duren minimum 2 uur per sessie. 

www.matchatwork.be - Sandra@matchatwork.be - ringovenlaan 41 bus 1Niel

  • Facebook